Tin tức

Vận hành và bảo dưỡng xử lý nước thải là một quá trình phức tạp

Vận hành và bảo dưỡng xử lý nước thải là một quá trình phức tạp – một quá trình cần thiết để xử lý thành công nước thải trước khi thải ra môi trường. Nước thải công nghiệp là sản phẩm phụ của các quá trình công nghiệp, tách biệt với nguồn nước thải sinh hoạt.

Đặc điểm ảnh hưởng

Là một người tạo ra chất thải, bạn biết các quy trình tạo ra các dòng chất thải của bạn. Xem lại các quy trình của bạn để biết cách các sản phẩm và thuốc thử được kết hợp để tạo ra dòng nước thải. Khi bạn đã nắm được đặc tính và sự biến đổi của nước thải, bạn có thể thiết kế hệ thống xử lý nước thải của mình và phát triển các quy trình để đảm bảo hoạt động liên tục và tuân thủ.

Nguồn gốc

Khi một quy trình mới được đưa lên mạng, bạn phải tham gia vào các giai đoạn lập kế hoạch ban đầu để xác định xem chất thải nào, nếu có, sẽ góp phần vào việc xả nước thải của bạn. Bạn nên xem lại các bảng dữ liệu vật liệu cho bất kỳ sản phẩm nào được sử dụng trong quy trình mới và thậm chí chạy một số phân tích mẫu về chất thải để xác nhận xem liệu chất thải đó có gây ra bất kỳ mối lo ngại nào về tuân thủ xả thải hay không.

GIỚI THIỆU VỀ TRANG :xử lý nước thải

Đo lưu lượng

Các nhà điều hành nước thải phải quen thuộc với sự cân bằng khối lượng của lượng nước chảy vào một cơ sở và có bao nhiêu chất ô nhiễm trong nước thải. Bằng cách cân bằng khối lượng dẫn trên tất cả các thành phần, có thể hiểu thấu đáo về quá trình dẫn đến hiệu suất tối ưu của hệ thống. Tốc độ dòng chảy được cho là yếu tố quan trọng nhất khi tính toán công suất của hệ thống xử lý nước thải của bạn. Bạn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến liên tục để cố gắng đảm bảo rằng nước thải của bạn được xử lý hoàn toàn và bất kỳ sự khó chịu nào có thể đồng nghĩa với việc bạn sẽ gặp phải vấn đề nghiêm trọng về quy trình làm sạch hoặc tuân thủ.

THAM KHẢO VỀ :Dich vụ Xử lý nước tinh khiết

Tổng kết

Điều quan trọng là người vận hành phải biết trách nhiệm hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng của họ. Người vận hành là nguồn lực quan trọng trong các nhà máy xử lý nước thải. Người vận hành chịu trách nhiệm quản lý máy bơm, đầu dò, thiết bị lọc, vệ sinh chung, báo động thử nghiệm và bất kỳ nhiệm vụ nào khác để giữ một cơ sở an toàn và có trật tự. Các công nghệ mới yêu cầu giảm sự tham gia của người vận hành cho phép người vận hành dành nhiều thời gian hơn cho những trách nhiệm quan trọng và khác nhau này.

Bạn cũng có thể thích..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.